GEOGRAFIE VANAF DE MOTOR (of vanuit de auto)

Deze site is primair bedoeld voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap.

In onderstaande tabel kan o.a. gekozen worden voor:

▪ Beschrijvingen van de 6 onderscheiden Nederlandse landschappen.

▪ 16 pdf-bestanden met toertochten waarin ‘landschapsbeleving’ centraal staat:

  - 12 landschap-specifieke toertochten.

  -   4 niet landschap-specifieke toertochten (‘diversen’).

▪ Links naar de op de site van RouteYou geplaatste toertochten.

  Vanuit RouteYou kunnen de routes worden geprint en/of gedownload.

Er is gekozen voor rondritten met een identiek start- en stoppunt, maar een andere wijze van rijden is uiteraard mogelijk.

Voor informatie over en motivatie van de maker van deze site, zie: www.fjreedijk.nl/motorgeografie/Motodrive_interview.pdf

 

BELANGRIJK BIJ HET PLANNEN EN RIJDEN VAN TOERTOCHTEN

Het landschap en wegennet zijn voort­durend aan verandering onderhevig, derhalve kan bij het rijden van een toertocht enig improvisatievermogen wenselijk/nodig zijn.

Helaas is het inmiddels realiteit geworden dat steeds meer (dijk)wegen zijn afgesloten voor motor­rijders omdat omwonenden al dan niet terecht klagen over overlast.

 

In de pdf-bestanden is voor iedere toertocht een selectie van bezienswaardigheden en wetenswaardigheden opgenomen.

Wie geïnteresseerd is in alle overige bezienswaardigheden en wetenswaardigheden (wie niet?), kan er eventueel ook voor kiezen het ondervermelde boek over het Nederlandse landschap aan te schaffen.

 

LANDSCHAPPEN

TOERTOCHTEN

PDF-BESTANDEN

ROUTEYOU-BESTANDEN

Löss

    Zuid-Limburg

    Zuid-Limburg

Zand

    Drents_Plateau

    Veluwe

    Twente-Achterhoek_Plus

    Brabant

    Drents_Plateau

    Veluwe

    Twente-Achterhoek_Plus

    Brabant

Rivieren

    Rivierenland

    Rivierenland

Veen

    Groene_Hart

    Bourtanger_Moeras

    Groene_Hart

    Bourtanger_Moeras

Zeeklei

    Westergo

    Noord-Holland_Midden

    Deltaland

    Westergo

    Noord-Holland_Midden

    Deltaland

Duin

    Noord-Holland_Duin

    Noord-Holland_Duin

Diversen

    Rondom_IJsselmeer

    Tussen_Woud&Wad

    Maas-Peel

    Rondje_Texel

    Rondom_IJsselmeer

    Tussen_Woud&Wad

    Maas-Peel

    Rondje_Texel

DE ROUTES IN BOEKVORM

 

200 pagina’s lees- en kijkplezier (met ca 400 afbeeldingen)

voor iedereen

die liever een boek ter hand neemt dan naar een schermpje tuurt

 

HET NEDERLANDSE LANDSCHAP

VANAF DE MOTOR OF VANUIT DE AUTO

(NEDERLAND VERKEND IN 16 TOERTOCHTEN)

 

De prijs van het boek is € 32,50 (exclusief € 2,99 verzendkosten).

Voor meer informatie en/of eventueel bestellen, ga naar:

https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-nederlandse-landschap-vanaf-de-motor-of-vanuit-de-auto

 

De auteur heeft sociale geografie gestudeerd aan de VU in Amsterdam.

Hij heeft van 1975 tot 2016 gewerkt als docent in het voortgezet onderwijs.

 

EN … VOOR WIE WIL ‘GLUREN BIJ DE BUREN’, ga naar:

http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie/buitenland.pdf

 

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van de auteur.

Het gebruik van deze website geschiedt volledig voor eigen risico.

De auteur is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

Mijn email-adres is: fjreedijk@hotmail.com